Oznámení

Od 12. 2. 2020 do 14. 2. 2020  nebude možné uhradit poplatky za odpad a psa v hotovosti .

V Tuchorazi dne 12.2.2020

 Miroslav Dežo

    starosta