Oznámení o době a místě konání II. kola voby prezidenta