Rozhodnutí - územní rozhodnutí a stavební povolení chodník