Smlouva o poskytnutí příspěvku na činnost dle § 10 zákona č.250/2000 Sb.,