Výroční zpráva za rok 2016 dle zákona 169/1999 o svobodném přístupu k informacím